Plan zajęć dla aplikantów III roku aplikacji - aktualizacja

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla aplikantów radcowskich III roku.