Plan zajęć dla aplikantów II roku aplikacji - aktualizacja

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla aplikantów radcowskich II roku.