Plan zajęć dla aplikantów I roku aplikacji - aktualizacja

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla aplikantów radcowskich I roku w roku szkoleniowego 2023.