Plan zajęć dla aplikantów I roku aplikacji - aktualizacja (rok szkoleniowy 2022)

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla aplikantów radcowskich I roku w roku szkoleniowy 2022.