Plan zajęć dla aplikantów I roku aplikacji - aktualizacja

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany plan zajęć dla aplikantów I roku.