Plan szkoleń czwartkowych (marzec - kwiecień 2023 r.)

I. Cyberbezpieczeństwo w pracy radcy prawnego i aplikanta radcowskiego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Cyberbezpieczeństwo w pracy radcy prawnego” Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniach (dwie części): 9 marca 2023 r., w godzinach 17.00-20.15 cz. I oraz w 16 marca 2023 r. w godzinach 17.00.-20.15 cz. II.

Szkolenie poprowadzi ppłk (rez.) mgr inż. Mariusz Rukat, analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. W latach 2008 – 2012, zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie. Wykładowca akademicki. Absolwent WSOWZ we Wrocławiu (1996), a także, m.in. College on Chinese Language & Literature w Chinach, studiów podyplomowych w obszarze narodowego bezpieczeństwa (UW) oraz kursów planowania strategicznego (U.S. Naval Postgraduate School, Monterey). Prowadzi m.in. zajęcia i warsztaty nt. politycznych i operacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa.

Omówione zostaną aspekty dotyczące cyberbezpieczęństwa i ochrony przez cyberzagrożeniami obejmujące: platformę organizacyjną internetu – typy zagrożeń w cyberprzestrzeni, przyczyny podatności na zagrożenia online i środki ostrożności w tym zakresie, Big Data – przetwarzanie danych użytkowników online / techniki i metody OSINT, poufność w sieci i bezpieczeństwo komunikacji.

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/cyberbezpieczenstwo-w-pracy-radcy-prawnego-i-aplikanta-radcowskiego-cz-i/register?_gl=1*1cp7hcg*_ga*MTQzNDIzMjU0Ny4xNjc3NTYzMDg3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NzU2MzA4Ni4xLjEuMTY3NzU2NTYxOS41OS4wLjA.&_ga=2.11447156.1948532255.1677563087-1434232547.1677563087

 

https://oirplodz.clickmeeting.com/cyberbezpieczenstwo-w-pracy-radcy-prawnego-i-aplikanta-radcowskiego-cz-ii/register?_gl=1*7gysj2*_ga*MTQzNDIzMjU0Ny4xNjc3NTYzMDg3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NzU2MzA4Ni4xLjEuMTY3NzU2NTY5Ny41Ni4wLjA.&_ga=2.79151828.1948532255.1677563087-1434232547.1677563087

 

II. Popularne klauzule kontraktowe – kara umowna i zadatek, teoria i aktualne orzecznictwo.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Popularne klauzule kontraktowe – kara umowna i zadatek, teoria i aktualne orzecznictwo.” Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniu 23 marca 2023 r. , w godzinach 18.00.-20.30.

Szkolenie poprowadzi r. pr. dr hab. Michał Wojewoda, profesor UŁ, doskonale Państwu znany praktyk i teoretyk prawa zobowiązań.

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/popularne-klauzule-kontraktowe-kara-umowna-i-zadatek-teoria-i-aktualne-orzecznictwo-/register?_gl=1*1d4r3he*_ga*MTQzNDIzMjU0Ny4xNjc3NTYzMDg3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NzU2MzA4Ni4xLjEuMTY3NzU2NTc0NC45LjAuMA..&_ga=2.124764234.1948532255.1677563087-1434232547.1677563087

 

III. Zmiany w kodeksie etyki radcy prawnego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Zmiany w kodeksie etyki radcy prawnego.” Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniu 13 kwietnia 2023 r. , w godzinach 17.00.-20.30.

Szkolenie poprowadzi doskonale Państwu znany r. pr. Grzegorz Wyszogrodzki, członek Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP, od wielu lat zajmujący się problematyką etyki wykonywania zawodu.

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/zmiany-w-kodeksie-etyki-radcy-prawnego-/register?_gl=1*byzu7o*_ga*MTQzNDIzMjU0Ny4xNjc3NTYzMDg3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NzU2MzA4Ni4xLjEuMTY3NzU2NTc2OC41Ni4wLjA.&_ga=2.124764234.1948532255.1677563087-1434232547.1677563087

 

 IV. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy cywilnoprawnej. Odstąpienie swobodne i sankcyjne.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy cywilnoprawnej. Odstąpienie swobodne i sankcyjne.” Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniu 20 kwietnia 2023 r. , w godzinach 18.00.-20.30.

Szkolenie poprowadzi r. pr. dr hab. Michał Wojewoda, profesor UŁ, doskonale Państwu znany praktyk i teoretyk prawa zobowiązań.

Link do rejestracji: 

https://oirplodz.clickmeeting.com/wypowiedzenie-i-odstapienie-od-umowy-cywilnoprawnej-odstapienie-swobodne-i-sankcyjne-/register?_gl=1*18optu7*_ga*MTQzNDIzMjU0Ny4xNjc3NTYzMDg3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NzU2MzA4Ni4xLjEuMTY3NzU2NTc5MS4zMy4wLjA.&_ga=2.124764234.1948532255.1677563087-1434232547.1677563087