PILNY KOMUNIKAT w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi  uprzejmie informuje, że z dniem 7 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2022 r. poz. 1884), wprowadzające regulacje dotyczące sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu oraz sposobu wyznaczania obrońcy udzielającego pomocy prawnej z urzędu.

Radców prawnych  deklarujących gotowość do udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu,  uprzejmie proszę o zapoznanie się z rozporządzeniem i zgłoszenie deklaracji gotowości udzielania pomocy prawnej w terminie do dnia 12 października 2022 r., na druku załączonej deklaracji na adres poczty elektronicznej: oirp@oirplodz.pl

W zgłoszeniu, poza wypełnieniem deklaracji, prosimy o podanie:

  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu do doręczeń,
  3. numeru telefonu,
  4. adresu poczty elektronicznej
  5. numeru wpisu radcy prawnego.

Jednocześnie informuję, że Rada OIRP w Łodzi jest zobowiązana do przekazania do prezesów właściwych sądów:

  1. wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu;
  2. wykazu pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu do dnia 15 października 2022 roku.