Piknik 11 września 2021 r.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
W związku ze stanem epidemii Piknik w dniu 11 września 2021 r. odbywać się będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym.
Obecny stan prawny, wprowadzony wielokrotnie nowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.861) przewiduje możliwość imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu do 150 osób, przy czym do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Rozporządzenie w powołanym brzmieniu obowiązuje do 31 sierpnia 2021 r.
Obecnie nie sposób przewidzieć, jakie restrykcje obowiązywać będą w dniu Pikniku 11 września 2021 r. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie poinformujemy Państwa o sytuacji epidemiologicznej i związanymi z nią obostrzeniami.
Prosimy zatem o przestrzeganie obowiązujących przepisów w związku ze stanem epidemii.
Z uwagi na ustawowy limit osób uczestniczących w organizowanym spotkaniu, oraz niewliczanie do tego limitu osób zaszczepionych, uprzejmie prosimy przy wejściu do Izby o okazanie dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko Covid-19.