PIERWSZE POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI XI KADENCJI

W dniu 21 września 2020. r odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji.

Dokonano wyboru Prezydium, w skład którego poza Dziekanem Rady Robertem Czapnikiem, weszło trzech Wicedziekanów: do spraw Aplikacji Aleksandra Grocholska – Jankowska, do spraw Promocji Zawodu i Doskonalenia Zawodowego Krzysztof Wójcik oraz do spraw Wykonywania Zawodu Grzegorz Wyszogrodzki, któremu powierzono również obowiązki I Zastępcy Dziekana, Sekretarz Rady Marek Woźniak oraz Skarbnik Rady Przemysław Zawalski.

Utworzone zostały Komisje Rady oraz wybrani ich przewodniczący. Komisją Aplikantów i Aplikacji w XI kadencji kierować będzie Aleksandra Kudrzycka (d. Goździk), Komisją Doskonalenia Zawodowego – Igor Pasternak, Komisją Etyki i Wykonywania Zawodu – Wojciech Płóciennik, Komisją Praw Człowieka – Ewa Stompor – Nowicka, Komisją Socjalną – Katarzyna Kranik – Saleh, Komisją Wizerunku Zawodu i Informacji – Jacek Wawrzynkiewicz, Komisją Wpisów na Listę Radców Prawnych – Marek Woźniak.

Przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów została wybrana Jolanta Koper – Belhabiri, Zastępcą Przewodniczącej – Joanna Kulpińska – Michalak, Członkami – Jolanta Blados, Andrzej Kurek, Małgorzata Szukalska – Skalska.

Rzecznikiem Prasowym OIRP w Łodzi wybrany został Arkadiusz Cieślak w miejsce Aleksandry Kudrzyckiej, której powierzono funkcję Zastępcy Rzecznika Prasowego.

Ponadto Rada podjęła decyzje organizacyjne związane z rozpoczynającą się kadencją, m.in. udzieliła niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień dotyczących składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu OIRP w Łodzi oraz ustanawiania pełnomocników do prowadzenia spraw z urzędu, a także rozpoczęła procedurę wyboru Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.