Okresowe wstrzymanie udzielania widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa Covid – 19, w okresie od 10 do 28 lutego 2021 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi nastąpiło wstrzymanie udzielania widzeń osadzonym. Jedyny wyjątek obejmuje widzenia realizowane w powyższym okresie na podstawie art. 8 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego (obrońca, pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym, przedstawiciel niebędący adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem).

Szczegółowe zasady udzielania widzeń określone zostały w załączonym dokumencie.