Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej pt. Obsługa prawna uczelni - Toruń 24-26 października 2022 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora – fundacji Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki – serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Obsługa prawna uczelni, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2022 r. w Toruniu.

Adresatami konferencji są P.T. Osoby odpowiedzialne za obsługę prawną uczelni, w szczególności adwokaci i radcowie prawni oraz pracownicy biur i działów prawnych. Słowem wszyscy, którzy mają do czynienia zawodowo ze świadczeniem pomocy prawnej i szeroko rozumianą obsługą prawną uczelni.

Tematyka tegorocznej konferencji pt. Obsługa prawna uczelni, co oczywiste, koncentruje się wokół prawnych aspektów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze wdrażaniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi również o analizę najnowszych zmian – tych już obowiązujących oraz projektowanych. Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne, w ramach których zostaną omówione aktualne problemy i najnowsze orzecznictwo. Przewidziano czas na pytania i dyskusję. W roli prelegentów wystąpią eksperci reprezentujący różne ośrodki akademickie, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany poglądów.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć w dalszej części wiadomości, a także na stronie www.ipswin.pl w zakładce „Konferencje”.

Dbając o komfort P.T. Uczestników wprowadzono limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.