Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
Ogłoszenie nr 78807 / 26.05.2021
Radca Prawny
Do spraw: obsługi prawnej wydziału ds. Programu CEPiK w Wydziale ds. Programu CEPiK w Departamencie Zarządzania Systemami