Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w Departamencie Prawa Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie prowadzi nabór na stanowiska: Specjalisty ds. ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Ogólnych i Koordynacyjnych w Departamencie Prawa
Unii Europejskiej oraz Radcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Samodzielnym stanowisku do spraw prawa Unii Europejskiej w obszarze swobodnego przepływu towarów, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w Departamencie Prawa Unii Europejskiej.

Szczegóły dostępne w załącznikach.