OFERTA PRACY APLIKANTKA / APLIKANT I ROKU MIEJSCE PRACY: ŁÓDŹ

Kancelaria Prawna Legal Assist Radca Prawny Dominik Jarek poszukuje aplikantki albo aplikanta radcowskiego I roku aplikacji.

Zakres obowiązków:
– bieżąca obsługa spraw kancelarii;
– sporządzanie projektów pism procesowych;
– wydawanie opinii prawnych dotyczących umów, innych dokumentów i projektów biznesowych;
– udział w rozprawach sądowych.

Wymagania:
– status aplikanta I roku aplikacji radcowskiej;
– znajomość prawa cywilnego, postępowania cywilnego;
– umiejętność budowania relacji z klientem;
– umiejętność przyznawania priorytetów sprawom;
– prawo jazdy kategorii B i umiejętność kierowania pojazdem osobowym;
– wysoka kultura osobista.

Dodatkowymi, jednak nieobowiązkowymi atutami kandydata będą: znajomość przepisów prawa bankowego i przepisów aktów prawnych związanych z przedmiotem działalności banków; doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub w korporacji na stanowisku prawnika.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowę B2B;
– możliwość udziału w ciekawych projektach;
– możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia;
– warunki wynagrodzenia zależne od posiadanych kwalifikacji i ostatecznie uzgodnionego zakresu obowiązków.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym w języku polskim na adres e-mail: kancelaria@legalassist.pl wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Administratorem danych osobowych kandydatów będzie Dominik Jarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Legal Assist Radca Prawny Dominik Jarek, ul. Karłowicza 2, Zgierz (dalej: „Administrator”). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydata do celów rekrutacji  na podstawie wyrażonej przez kandydata zgody, do momentu jej cofnięcia albo zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane kandydata również w celu zawarcia z nim umowy o pracę lub umowy o współpracę. W takim przypadku dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub informatyczne na rzecz Administratora. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych kandydata poza EOG. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prostowania tych danych lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W celu wykonania któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy kontaktować się pod adresem e-mail: kancelaria@legalassist.pl. Podanie danych osobowych do celów rekrutacji jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Pliki do pobrania