ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ - KIEDY MOŻEMY WYDAĆ DECYZJĘ, JAK WYGLĄDA SĄDOWA KONTROLA,WZORY PISM.

Zapraszam na seminarium dotyczące wszystkich aspektów odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz możliwości zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością karną z tytułu skarg o nieudostępnienie informacji.

Szczególną korzyścią jest komplet wzorów pism i decyzji , które uczestnicy otrzymują w materiałach, a także w formie elektronicznej w formacie pozwalającym na ich edycję.

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

– kiedy możemy wydać decyzję, jak wygląda sądowa kontrola,wzory pism.

MIEJSCE: Łódź

DATA: 6 września 2017r.

CENA: 475 zł/os (przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników: 460 zł/os.)

 

TRENER PROWADZĄCY: dr Piotr Sitniewski – prezes i założyciel Fundacji JAWNOSC.PL, działającej na rzecz jawności życia publicznego; autor rozprawy doktorskiej z tej tematyki,  komentarza do ustawy, oraz kilkudziesięciu artykułów, a przy tym niezwykle komunikatywny i skuteczny trener, zawsze bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.  Jest on także autorem książki Dostęp do informacji publicznej. Pytania  i odpowiedzi (Wolters Kluwer 2014 r.), która stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej pojawiających się zagadnień związanych z praktyczną stroną realizacji prawa do informacji publicznej.

Pełna informacja w załączniku niniejszej wiadomości.