Nowoczesne formy komunikacji - ankieta

Szanowni Państwo,
Ostatni rok z powodu szerzącej się pandemii oraz wprowadzanych co rusz różnorakich ograniczeń był i nadal jest okresem niełatwym dla szerokiej społeczności naszego kraju, w tym dla nas – prawników zawodowych. Okres izolacji, pracy zdalnej z domów, ograniczeń w kontaktach z klientami spowodował, że każdy z nas w bardziej lub mniej skuteczny sposób starał się odnaleźć w nowej zawodowej rzeczywistości. Znaczna część zawodów prawniczych, niezależnie od formy wykonywanego zawodu, wskazuje na znaczny spadek osiąganych przychodów (tak chociażby raport KIRP z 2020 roku). Poza wszelkimi ujemnymi następstwami spowodowanymi przez COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami, w wielu pozaprawnych sferach aktywności zawodowych i gospodarczych uwypukliło się znaczenie współczesnych możliwości technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych form komunikacji. Przedstawiona poniżej anonimowa ankieta składająca się z 22 krótkich pytań (wypełnienie zajmuje nie dłużej niż kilka minut) ma na celu próbę ustalenia, czy i w jakim zakresie przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych, w szczególności radcy prawni, w ciągu ostatniego roku korzystali z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym nowych kanałów komunikacji i jak przedstawiają się ich zapatrywania i oczekiwania na przyszłość.
Ankieta jest w pełni anonimowa a odpowiedzi w niej zawarte będą służyły jako element zbiorczych statystyk. Po zakończeniu ankiety, uzyskane wyniki zostaną Państwu udostępnione i być może posłużą jako wskazówki dla śmielszego stosowania nowych technologii przy wykonywaniu zawodu.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNuIm71ONYaHRTB5uzNAlZ8Uo17stLO0YuCFfZmpfeHCkp5w/viewform?usp=sf_link

Z góry dziękujemy za pomoc.

Z poważaniem
Dawid Kowalczyk i Tomasz Waśniowski – radcy prawni