NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2016R - INFORMACJA

Informacja dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Łodzi do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).

Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą z dnia 12 marca 2016 roku Nr 122/IX/2016 dokonała zmiany polegającej na wydłużeniu okresu za jaki mają być składane Dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotychczas zgodnie z § 6  stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  11 września 2015 r.  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,  zbiorcze zestawienia  miały być składane miesięcznie a według zmienionej uchwały,  sprawozdania mają być składane w okresach półrocznych.
Uprzejmie proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się ze zmianą.                           

Wioletta Rogalska-Paluch
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi