Międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich!

Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że w ramach kontraktu przyznanego przez Komisję Europejską, Europejska Fundacja Prawników (ELF) oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) organizują szkolenia online dla prawników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod linkiem: http://aml4lawyers.eu  

Webinaria obejmować będą wszystkie istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczące  problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF), takie jak ocena ryzyka, tajemnica zawodowa, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne.

Szkolenie jest otwarte dla prawników ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest bezpłatne. Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom i trwać będzie cztery godziny (9.00-13.00). Obowiązuje rejestracja – na prośbę ELF oraz CCBE, Krajowa Izba Radców Prawnych zbiera zgłoszenia od zainteresowanych udziałem radców prawnych i aplikantów radcowskich. Konieczna jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego. Szczegółowy program dopiero zostanie opublikowany.

Radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy zaproszeni są do udziału ww. webinariach w następujących terminach:

Termin przesyłania zgłoszeń: poniedziałek 3 maja 2021 r. godz. 24.00

Udział w ww. webinariach jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy!