Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej - rekrutacja trwa!

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja na kolejną, III edycję studiów podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”, która będzie przeprowadzona w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rekrutacja została przedłużona do dnia 31 października 2020 roku.

Studia są skierowane do mediatorów, adwokatów, radców prawnych, a także osób zainteresowanych problematyką stosowania mediacji w sprawach cywilnych w praktyce.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.

Rekrutacja na studia trwa do 31 października 2020 roku.

Studia mają charakter odpłatny. Łączna opłata za studia wynosi 3700 zł (możliwość płatności w 2 ratach).

Szczegółowe informacje wraz z programem studiów dostępne są pod adresem: www.wpia.uni.lodz.pl/mediatorzy