Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej - studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uruchomił rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych. Program zakłada realizację 162h zajęć, z czego większość będzie miała charakter praktyczny.

Studia są skierowane do mediatorów, adwokatów, radców prawnych, a także osób zainteresowanych problematyką stosowania mediacji w sprawach cywilnych w praktyce.

Szczegółowe informacje na temat studiów, w tym ich program oraz dokumenty rekrutacyjne, dostępne są na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/mediatorzy