Marcowe szkolenia w siedzibie OIRP

21.03.2019 r., godz. 17:00 

r. pr. Jarosław Stasiak „Skarga nadzwyczajna – nowy środek zaskarżenia i możliwości wykonania zagranicznego wyroku w Polsce”

28.03.2019 r., godz. 17:00 

r.pr. dr. Michał Wilk „Obowiązek ujawniania przez radców prawnych schematów podatkowych”