MAŁŻEŃSTWO, JEGO ZAWARCIE ORAZ REJESTRACJA W KONTEKŚCIE MIĘDZYNARODOWYM - KONFERENCJA NAUKOWA

Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszają na jednodniową konferencję naukową „Małżeństwo, jego zawarcie oraz rejestracja w kontekście międzynarodowym”.
Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. (piątek) w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, w auli zielonej (ll piętro, beczka C). Otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 9.45, W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele praktyki i doktryny, którzy na co dzień zajmują się problematyką prawa rodzinnego oraz stanu cywilnego.
W załączeniu ramowy program konferencji. Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział w Łodzi, a patronem medialnym czasopismo Metryka – Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracii stanu cvwilnego.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy jednak o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa na adres mailowy: konferencja.wpia.ul@gmail.com do dnia 12 marca 2019 r.