Losowanie uzupełniające do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej położonego w Moszczenicy

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2021 r., o godzinie 15:00,  w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 odbędzie się losowanie radcy prawnego do punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej zlokalizowanego w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 13 (Powiat piotrkowski) – z uwagi na złożenie rezygnacji przez wybranego radcę prawnego. Radca prawny zostanie wylosowany spośród osób, które złożyły deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2022 w ramach Powiatu Piotrkowskiego.