Logowanie w toku zajęć zdalnych - pilna informacja

Aplikanci, którzy na zajęciach zdalnych logowali się loginem innym niż imię i nazwisko, proszeni są niezwłocznie, nie później niż do 30 października br., o przesłanie na adres mailowy: ewelina.urbanska@oirplodz.pl informacji o tym, jakim loginem posługiwali się na zajęciach. W przeciwnym wypadku aplikantom zalogowanym jako np. zorro nie zostanie zaliczona obecność na zajęciach.