Lista radców prawnych - informacja

W związku z otrzymywanymi sygnałami od radców prawnych o występujących brakach wpisów na liście radców prawnych informujemy, iż pracujemy nad uzupełnieniem listy. Zakończenie prac w tym zakresie planowane jest na koniec obecnego tygodnia.