Kurator dla strony w postępowaniu cywilnym

Informujemy o możliwości zgłaszania do pełnienia funkcji kuratora dla osoby fizycznej nieznanej z miejsca pobytu ewentualnie dla spółki nie mającej organów.

Prosimy o zgłaszanie akcesu na adres mailowy kuratorzy@oirplodz.pl.

Pełnienie funkcji wiąże się z reprezentacją strony w ramach prowadzonego postępowania a w przypadku kuratora osoby fizycznej uprzedniego jej – stosownie do zobowiązania sądu – poszukiwania.

Pełnienie funkcji jest wynagradzane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej.