Krajowa Izba Radców Prawych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w Turnieju Konstytucyjnym

Organizowany przez KIRP Turniej Konstytucyjny wpisuje się w obchody ćwierćwiecza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Jego celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o polskiej ustawie zasadniczej oraz kształtowanie postaw szacunku do wobec prawa.

Rejestracja uczestników odbywa się na stronie https://konkurs.kirp.pl i potrwa do 3 października br. 

Turniej Konstytucyjny będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: aplikantów radcowskich i studentów. Etap merytoryczny, zostanie przeprowadzony online na stronie internetowej https://konkurs.kirp.pl i będzie miał postać trwającego 25 minut testu jednokrotnego wyboru. Laureatami Turnieju Konstytucyjnego zostaną osoby, które uzyskają trzy najlepsze wyniki w każdej kategorii. 

Wyniki etapu merytorycznego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Turnieju oraz przesłane na indywidualne konto Uczestnika Turnieju w terminie do 3 dni od momentu przeprowadzenia testu. Oprócz nagród dla Laureatów organizator przewiduje wyróżnienia w postaci dyplomu dla aplikanta radcowskiego z każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych, który osiągnął najlepszy wynik w etapie merytorycznym spośród aplikantów radcowskich z danej Okręgowej Izby Radców Prawnych uczestniczących w Turnieju.

Data wręczenia nagród laureatom – 17 października – nie jest przypadkowa. Tego dnia, w październiku 1997 r., weszły w życie przepisy uchwalonej w kwietniu Konstytucji. Uroczyste zakończenie Turnieju będzie miało miejsce w czasie konferencji zamykającej obchody 25-lecia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. w Sali Kolumnowej Sejmu.

W konferencji udział wezmą Laureaci i osoby wyróżnione oraz czterech aplikantów radcowskich z każdej OIRP, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swojej Izbie na etapie merytorycznym turnieju. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland.

Nagrody dla Laureatów Turnieju Konstytucyjnego to:

Kategoria Aplikanci radcowscy:

  • I miejsce – nagroda wysokości 3000 zł netto
  • II miejsca – nagroda w wysokości 2000 zł netto
  • III miejsca – nagroda w wysokości 1000 zł netto

Kategoria Studenci:

  • I miejsce – 2000 zł netto
  • II miejsce – 1000 zł netto
  • III miejsce – 500 zł netto

Harmonogram Turnieju Konstytucyjnego:

  • rejestracja uczestników: 23 września – 3 października 2022 r. (do godziny 12.00)
  • etap merytoryczny: 5 października 2022 r.
  • ogłoszenie wyników: do 8 października 2022 r.
  • konferencja w Sejmie RP z uroczystym wręczeniem nagród: 17 października 2022 r.