Konkurs Prawnik Pro Bono 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że jeszcze do końca marca 2024 roku można przesyłać nominacje do konkursu Prawnik Pro Bono 2023.

Konkurs Prawnik Pro Bono jest organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik „Rzeczpospolita” już po raz 21. i ma na calu docenić przedstawicieli i przedstawicielki zawodów prawniczych, którzy są wyjątkowo zaangażowani w pracę pro bono. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur radczyń i radców prawnych, aplikantek i aplikantów radcowskich – osób, które według Państwa zasługują na to zaszczytne miano ze względu na swoją działalność pro bono.

W załączeniu znajdą Państwo szersze informacje o konkursie, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu. Uzupełniony formularz należy przesyłać na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 00-031, Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok.5, lub zeskanowany podpisany formularz na adres: biuro@centrumprobono.pl.