Konkurs dla młodych prawników europejskich

Szanowni Aplikanci Radcowscy i Radcowie Prawni,

Komisja Zagraniczna KRRP wraz z Wiceprezesem Michałem Korwek zaprasza aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021 r. do zgłaszania swoich kandydatur w corocznym Konkursie dla młodych prawników europejskich organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA). Informacja o Organizatorze dostępna tutaj: www.era.int

Ideą Konkursu jest spotkanie młodych prawników oraz zwrócenie uwagi, iż wspólnie wykonywane zadania mają duże znaczenie prawa europejskiego dla przyszłej praktyki prawniczej. W zespołach składających się z przedstawicieli różnych krajów europejskich, uczestnicy będą musieli zastosować swoją wiedzę z zakresu prawa europejskiego. Pod czujnym okiem jury, w skład którego wejdą czołowi europejscy prawnicy, będą mieli możliwość nauczyć się współpracować z rówieśnikami z innych systemów prawnych w dziedzinach tak różnych jak prawa podstawowe i praworządność, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawo gospodarcze, współpraca transgraniczna w sprawach cywilnych i handlowych oraz prawo karne. opartych na prawie UE.

Uczestnicy konkursu będą oceniani zarówno pod kątem znajomości prawa europejskiego, jak i swoich umiejętności w zakresie sporządzania pism, prowadzenia negocjacji i argumentowania.

Wymagania stawiane kandydatom to bardzo dobra robocza znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie tematyką prawa europejskiego potwierdzone dotychczasowymi osiągnięciami.

Krajowa Izba Radców Prawnych jako organizacja wspierająca i finansująca Projekt dysponuje dwoma miejscami dla polskich aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021 r.

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny z wyszczególnieniem osiągnięć w zakresie prawa europejskiego i potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2022 na adres mailowy: komisjazagraniczna@kirp.pl. Wybrani dwaj kandydaci zostaną powiadomieni mailem o zakwalifikowaniu ich przez KIRP do wzięcia udziału w Konkursie. Osoby te zostaną zgłoszone bezpośrednio do Organizatora i nie będą ponosić kosztów uczestnictwa.

Prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi etapami i terminarzem Konkursu (dostępne także w wersji angielskiej pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/important-dates/

10 lutego 2022 Koniec przyjmowania zgłoszeń w Konkursie
1 marca 2022 Opublikowanie listy zarejestrowanych uczestników i nawiązanie kontaktu między członkami zespołów
15 marca 2022 Zespoły otrzymują zadanie(a) do półfinału
                           Drużyny przesyłają pisemny raport z półfinału
Półfinały
7,10,13 czerwca 2022 w trzech lokalizacjach odpowiednio w Warszawie, Bratysławie i Barcelonie
Finały
10-12 października 2022 W siedziba Organizatora (ERA) w Trierze w Luksemburgu oraz w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

Informujemy jednocześnie iż każda osoba spełniająca określone przez Organizatora warunki:

  • aplikant lub radca prawny, który zdał egzamin zawodowy w 2021
  • kandydat pochodzący z kraju członkowskiego UE
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • zainteresowanie prawem europejskim

może samodzielnie zarejestrować swoją aplikację pod poniższym adresem: https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/221DT198e

Koszt wzięcia udziału w Konkursie dla tych osób wynosi 170 Euro i obejmuje koszty dokumentacji, obiadu, przerw kawowych i kolacji. Termin aplikowania w trybie samodzielnym bezpośrednio pod podanym wyżej linkiem do dnia 10 lutego 2022.