Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji „Prawnik w dialogu mediacyjnym”

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza wszystkich do udziału w Konferencji z Okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji „Prawnik w dialogu mediacyjnym”, która odbędzie się 20 października 2022 r. za pośrednictwem ZOOM.

Data konferencji nie jest przypadkowa – 20 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji – tego dnia o godz. 15.00 KIRP zaprasza na bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych wydarzenie w formule online.

Mediacja to metoda dochodzenia do ugodowego, satysfakcjonującego wszystkie strony, rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej – neutralnego i bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest wspieranie przebiegu procesu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Profesjonalni pełnomocnicy, ze względu na rozumienie porządku prawnego oraz znajomość praw stron są jednymi z najlepiej przygotowanych do profesjonalnego uczestnictwa w procesie mediacyjnym specjalistów. Dlaczego zatem, pomimo niewątpliwych zalet mediacji jako efektywnej metody rozwiązywania sporów, prawnicy nie zawsze są do niej przekonani? Jak to zmienić? Jakie, nieporównywalne z procesem sądowym, możliwości stwarza prawnikowi dialog mediacyjny?

Odpowiedzi na te pytania, w ramach dwóch tematycznych paneli, będą poszukiwali doświadczeni w swoich obszarach zawodowych specjaliści, wśród których są:

  • Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Maciej Bobrowicz – od ponad 15 lat mediator w sprawach gospodarczych, były Prezes KRRP;
  • Tomasz Maliński – mediator gospodarczy, działacz społeczny i propagator mediacji, dyrektor Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
  • Ivo Kucharczuk – radca Prokuratorii Generalnej RP, specjalizujący się w regulacjach w zakresie zarządzania mieniem i rozwiązywania sporów przez podmioty z sektora publicznego;
  • Andrzej Archanowicz – wielokrotnie pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rozjemczej FIDIC oraz reprezentujący klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacji sądowych w obszarze infrastruktury;
  • Dorota Grześkowiak-Stojek – specjalista prawa zamówień publicznych, z 19-letnim doświadczeniem we wspieraniu klientów w rozwiązywaniu sporów, współautorka komentarza z zakresu prawa zamówień publicznych.

Po każdym z paneli dyskusyjnych przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi, w której będą mogli wziąć udział zarejestrowani uczestnicy konferencji. 

Rejestracja uczestników jest możliwa do 18 października za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/3ym2Eao

W załączeniu plakat Konferencji oraz link do strony KIRP.

https://kirp.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-prawnik-w-dialogu-mediacyjnym/