Konferencja naukowa "Czynności notarialne - od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie)"

Wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich zapraszamy do udziału w konferencji naukowej nt.: „Czynności notarialne – od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia Ustawy – Prawo o notariacie)”, która odbędzie się w Warszawie, w dniu 3 września 2021 roku. Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa dnia 11 sierpnia 2021 roku.

W załączeniu prezentujemy wszelkie informacje organizacyjne, w tym wysokość opłaty oraz formularz zgłoszeniowy.