Konferencja Labour Law Reserach Network 6 Poland (25-27 czerwca 2023 roku)

Komitet Organizacyjny Konferencji Labour Law Reserach Network 6 Poland zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2023 roku w Warszawie.

Celem konferencji LLRN6 Poland jest dyskusja nad aktualnymi problemami prawa zatrudnienia zarówno w zakresie lokalnym, jak i globalnym. Wydarzenie stanowi niepowtarzalną możliwość poszerzenia wiedzy o bieżących kierunkach rozwoju prawa zatrudnienia.

Bezpośrednią korzyścią płynącą z udziału w wydarzeniu jest:

  • nawiązanie międzynarodowych kontaktów (liczni prelegenci są aktywnymi praktykami), pozwalające na świadczenie usług o charakterze transgranicznym we współpracy z prawnikami z całego świata
  • poszerzenie wiedzy z zakresu kierunków rozwoju prawa zatrudnienia, umożliwiające zwiększenie konkurencyjności na rynku usług prawniczych
  • zdobycie praktycznej wiedzy o sposobie funkcjonowania nowych rozwiązań w obszarze zatrudnienia (np. praca platformowa, wpływ zmian klimatycznych na prawo zatrudnienia, koncepcja just transition) z perspektywy zagranicznych doświadczeń regulacyjnych
  • wspieranie w budowaniu i rozwoju wizerunku eksperckiego
  • okazja do wymiany poglądów i doświadczeń z innymi prawnikami specjalizującymi się w danej problematyce prawnej
  • poszerzenie wiedzy o nowościach publikacyjnych z zakresu prawa zatrudnienia podczas paneli poświęconych prezentacjom książek.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są pod adresem: www.llrn6poland.uni.lodz.pl

Za udział w Konferencji przewidziany jest 1 pkt szkoleniowy za każdą godzinę. Konferencja przewidziana jest na około 20h.