KOMUNIKAT PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM z dnia 21 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją związaną ze stanem epidemii w Polsce, mając na względzie bezpieczeństwo Interesantów, Radców Prawnych, Aplikantów Radcowskich oraz Pracowników Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi podjęło następujące decyzje:

  1. od dnia 22 października 2020r. ogranicza się dostęp Interesantów, w tym Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich, do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 do kontaktów telefonicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi). Dopuszczamy możliwość osobistego załatwienia sprawy w Biurze OIRP wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jak również w sprawach niecierpiących zwłoki. W tym zakresie Pracownicy Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi upoważnieni są do podejmowania decyzji według własnego uznania i oceny sytuacji, z uwzględnieniem zalecenia, że priorytetem powinny być względy bezpieczeństwa i minimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19. W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu może przebywać jeden Interesant.
  2. Po wejściu do budynku, przed załatwieniem sprawy Interesanci zobowiązani są zdezynfekować dłonie oraz przez cały czas wizyty w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, mieć zasłonięte usta i nos. Osoby znajdujące się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zobowiązane są do zachowania co najmniej 1,5 m dystansu od innych osób.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi uprzejmie informuje, że dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w związku z koronawirusem COVID-19 podejmowane będą w zależności od rozwoju sytuacji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Pliki do pobrania