Komunikat o ślubowaniu aplikantów radcowskich - aktualizacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ślubowanie aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację radcowską w styczniu 2022 r. odbędzie się 15 grudnia 2021 r. (środa) w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 według następującego porządku:        

I grupa (aplikanci, których nazwiska zaczynają się od litery: A – L) – o godz. 15.00;

II grupa (aplikanci, których nazwiska zaczynają się od litery: M – Z) – o godz. 16.00

Uprzejmie prosimy, aby przed dniem ślubowania zapoznać się z wzorem umowy o aplikację radcowską (wzór umowy do zapoznania się – załącznik nr 1) jaką będą Państwo podpisywać w dniu ślubowania. Informujemy ponadto, że w dniu ślubowania mogą Państwo złożyć oświadczenie radcy prawnego o wyrażeniu zgody na objęcie patronatem (w przypadku uzyskania takiej zgody do czasu ślubowania) – załącznik nr 2. Ślubowanie odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.    

Zasady obowiązujące podczas ślubowania aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego

  1. Na ślubowanie może przyjść wyłącznie przystępujący do ślubowania aplikant bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Czekając na ślubowanie, aplikanci zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką.
  3. Aplikant jest zobowiązany do dezynfekcji rąk:
  4. bezpośrednio po wejściu do siedziby OIRP w Łodzi;
  5. przed złożeniem podpisu na stosownych oświadczeniach i umowie (przy użyciu własnego długopisu).
  6. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu.

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w ślubowaniu w wyznaczonym przez nas terminie, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z Działem Aplikacji pod numerem telefonu: 42 673 41 05 wew. 21 lub 22.