Komunikat Klubu Seniora OIRP Łódź

Podziękowanie dla poprzedniego Zarządu i przedstawienie nowego składu:

SKŁAD ZARZĄDU KLUBU SENIORA

Ewa Wlazłowicz-Sikora – Przewodnicząca

Barbara Wikiper – Członek

Barbara Wandelt – Członek

Marianna Kowalczyk – Skarbnik