Komunikat Kapituły Funduszu Seniora

Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na posiedzeniu 5 grudnia br. podsumowała działalność w zakresie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych dla radców prawnych seniorów.

Z satysfakcją odnotowujemy potrzebę kontynuowania takiej formy spotkań seniorów. Znajduje ona wyraz zarówno we frekwencji uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych podziękowaniach uczestników tych spotkań. W 2018 r. radcowie prawni seniorzy ze wszystkich okręgowych izb uczestniczyli w poszczególnych spotkaniach i oprócz możliwości wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń o imprezach integracyjnych organizowanych przez Kluby Seniora ich macierzystych okręgowych izb, mieli możliwość poznania fragmentów naszego kraju, a także wypoczynku i rehabilitacji sanatoryjnej. Ze szczególną przyjemnością pragnę podkreślić, że spontanicznie powstał zwyczaj podejmowania uczestników przez Kluby Seniora w siedzibie okręgowych izb, jeśli na tym terenie odbywa się impreza. W 2018 r. miało to miejsce w Łodzi, Katowicach i Białymstoku.

Informuję również, że Kapituła Funduszu Seniora na posiedzeniu 5 grudnia br. zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2019 ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów.

W załączeniu Komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych. Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno-wczasowych i sanatoryjnych.

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora