Kasy fiskalne on-line dla radców prawnych

Najpóźniej do 30.06.2021 r. każdy radca prawny, który świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zobowiązany jest do wymiany stosowanej dotychczas kasy fiskalnej na kasę online.

Zagadnienia związane z nałożonym przez Ministerstwo Finansów obowiązkiem przedstawione były przez przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej oraz Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej podczas szkolenia przeprowadzonego w OIRP w Łodzi w dniu 18.02.2021.

Materiały szkoleniowe oraz wynegocjowana przez Radę oferta dla radców prawnych Łódzkiej Izby dostępne są pod adresem internetowym firmy ELPRO: https://www.elpro.com.pl/oirp.html

Ponieważ określony w Ustawie VAT termin jest wspólny dla bardzo dużej grupy podatników z sześciu branży zawodowych, zachęcamy do niezwłocznego zainteresowania się przedmiotowym tematem, celem uniknięcia możliwych problemów związanych z dostępnością urządzeń.