Kalendarz szkoleń dla radców prawnych rejonu piotrkowskiego w I półroczu 2019

Kalendarz szkoleń dla radców prawnych Rejonu piotrkowskiego w I półroczu 2019

1/ Zasiedzenie służebności  przesyłu i inne zagadnienia związane z tą Instytucją  – 14.03.2019.
                                                                    SSO Jarosław Gołębiowski
2/ Udostępnianie informacji o osobach fizycznych na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej a RODO – 28.03.2019.
                                                                   r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła
3/ Nowe informacyjne uprawnienia radnych i relacjonowanie posiedzeń – zagadnienia prawne i praktyczne. – 04.04.2019.
                                                                   r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła
4/ Środki zaskarżenia w kodeksie postępowania cywilnego w aspekcie projektowanych zmian. Wybrane zagadnienia – 11.04.2019.
                                                                     SSO Dariusz Mizera
5/ Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. – 25.04.2019.
                                                                     r.pr. Jarosław Stasiak
6/  Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2019r.  Cz. I – 09.05.2019.
                                                                    r.pr. Kamila Chmielewska
7/  Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2019r.  Cz. II – 16.05.2019.
                                                                    r.pr. Kamila Chmielewska

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Hotelu  Mercure –Vestil w Piotrkowie Tryb., Al. Armii Krajowej 22c w godzinach od 16.00  do 19.00.

Piotrków Tryb. 2019.01.25.                                                          

Koordynator  Rejonu Piotrkowskiego

r. pr. Andrzej Domański