IV TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

 ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

IV TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

1-2 marca 2019 r.,

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,

ul. Bojarskiego 3

Formuła konferencji niezmiennie polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2018.

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.

Referat rozpoczynający konferencję na temat: ZASADA „IN DUBIO PRO TRIBUTARIO” W ORZECZENIACH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski. W dyskusjach wezmą udział także przedstawiciele Ministerstwa Finansów (m. in. Pan Maciej Żukowski Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF)

W tym roku wprowadziliśmy zmiany w zakresie organizacji konferencji, Wydłużyliśmy czas jej trwania i wprowadziliśmy nowe rozwiązania organizacyjne. Zmiany wynikają m. in. ze znacznego wzrostu liczby uczestników (od ok. 45 osób w 2016 r. do ok. 150 uczestników w roku 2018). Staramy się mimo to podtrzymać zasadę, że nasza konferencja nie jest miejscem „wysłuchiwania” referatów, ale przede wszystkim polega na dyskusji nad orzecznictwem. Służyć ma temu m. in. organizacja kameralnych śniadań podatkowych drugiego dnia konferencji. Będzie to na pewno dla nas i uczestników pewien problem organizacyjny, ale efekt – mam nadzieję – będzie tego wart.

W poprzednich latach nie ograniczaliśmy w żaden sposób możliwości udziału w naszej konferencji. Jednak – cieszący nas oczywiście – wzrost liczby uczestników zmusił nas do wprowadzenia z powodów organizacyjnych limitu uczestników. Po prostu już w 2018 r. zbliżyliśmy się do granic możliwości zapewnienia komfortowego udziału w konferencji. Stąd też prosimy o rezerwację noclegów (nie są one objęte ofertą organizatorów) dopiero po potwierdzeniu możliwości udziału przez organizatorów. Prosimy też o zapoznanie się z informacją o przebiegu konferencji i dokonanie wyboru śniadania podatkowego oraz podanie kontaktowego adresu email w celu umożliwienia kontaktu z Państwem.

Liczymy na aktywny udział w dyskusjach w ramach konferencji i podczas kolacji na Starym Mieście w Toruniu.

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Kierownik Naukowy Konferencji

Więcej informacji o konferencjihttps://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2019-2/

Pliki do pobrania