IV sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do poniedziałku 22.11.2021 r.

W grudniu br. odbędzie się ostatnia już IV sesja programu CRIMILAW. Program, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne, kierowany jest do radców prawnych. Czwarta sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 6-10.12.2021 r. oraz 13-17.12.2021 r. Do udziału w CRIMILAW zaprasza Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych.

Z programem sesji, który jest identyczny dla wszystkich sesji, można zapoznać się tutajTym samym do udziału zapraszamy radców prawnych, którzy nie uczestniczyli w poprzednich sesjach programu.

Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE (w tym 60 radców prawnych z Polski) z zakresu tematyki karnej, przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/ seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany jest online poprzez platformę do e-learningu Canvas.

Zapisy: https://www.webankieta.pl/ankieta/678156/formularz-zgloszeniowy-iv-sesja-programu-crimilaw.html

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2021 r. do godz. 12:00 Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w programie jest bezpłatny.

Ważne informacje dotyczące IV sesji online programu CRIMILAW w terminie 6-10.12.2021 r. oraz 13-17.12.2021 r.

  • Czwarta sesja online Programu CRIMILAW realizowana będzie poprzez platformę e-learningowa Canvas. Wszyscy prelegenci i użytkownicy otrzymają odpowiednie dostępy wraz z instrukcją użytkowania.
  • Czwarta sesja programu CRIMILAW będzie miała formę siedmiu 60-minutowych prelekcji online realizowanych na żywo, które następnie będą udostępnione w wersji do odtworzenia w dogodnym dla uczestnika czasie. Prelekcje zostaną podzielone na dwa moduły realizowane w terminie 6-10.12.2021 r. oraz 13-17.12.2021 r. tzn. będą realizowane na przestrzeni dwóch tygodni.
  • Uczestnicy sesji przez dwa tygodnie (równolegle do prelekcji) będą mieć dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnianych na platformie Canvas. Dodatkowo poprzez platformę uczestnicy będą mogli się kontaktować ze sobą oraz z prelegentami w celu umożliwienia networkingu. Udział w webinarium nie będzie kończyć się testem sprawdzającym, zostanie jedynie przeprowadzona ankieta. Uczestnikami programu oprócz radców prawnych z Polski będą także adwokaci/prawnicy z Włoch, Hiszpanii, Francji, Węgier, Cypru, Grecji. Tym samym sesje online będą miały międzynarodowy charakter.
  • Sesje realizowane będą w języku angielskim.
  • Koordynator programu – Europejska Fundacja Prawników ELF wystawi zaświadczenia dla uczestników z informacją, że dany uczestnik wziął udział w szkoleniu CRIMILAW, które trwało 7 godzin zegarowych (7 prelekcji x 60 minut).