IV edycja konkursu "Ambasador Mediacji"

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Radców Prawnych zainaugurowała IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji”, który promuje mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.

Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2022 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony.

Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.

Laureat konkursu otrzyma honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” oraz specjalną statuetkę. Termin na zgłaszanie kandydatów do tytułu upływa 25 kwietnia 2023 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone do 15 maja. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: kirp@kirp.pl

Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania.