Informacje na temat zaplanowanych na 2023 rok wycieczek jedno- i wielodniowych

Informacje na temat zaplanowanych na 2023 rok wycieczek jedno- i wielodniowych

SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY
CZŁONKOWIE KLUBU SENIORA

Przekazujemy w załączeniu informacje na temat zaplanowanych na 2023 rok wycieczek jedno- i wielodniowych.

Pliki do pobrania