Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od 1 stycznia 2023 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przypomina o obowiązku terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Równocześnie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 28-29 października 2022 r.  podjęła uchwałę nr 116/XI/2022 w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczenia i podziału.

 Po dokonanych zmianach składka  samorządowa od 1 stycznia 2023 roku  wynosi odpowiednio dla:  

  • radców prawnych wykonujących zawód – 130 zł miesięcznie w tym 111 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;
  • radców prawnych niewykonujących zawodu – 111 zł miesięcznie (składki członkowskiej);
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód – 79 zł miesięcznie  w tym 60 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;
  • aplikantów radcowskich – 30 zł miesięcznie (składki członkowskiej).

 
Z obowiązku uiszczania  składki członkowskiej  zwolnieni są:

  • radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego;
  • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.

Składka  za dany miesiąc  winna być uiszczona do końca danego miesiąca. Zachowanie terminowości wpłat jest niezwykle istotne wobec obowiązku comiesięcznego rozliczania się przez naszą Izbę z KIRP z części składki należnej KIRP.

Przypominam, iż każda zmiana dotycząca  wykonywania zawodu radcy prawnego musi być zgłoszona do OIRP w Łodzi w momencie powstania okoliczności uzasadniających zmianę wysokości składek samorządowych.

Skarbnik Rady             
r. pr. Przemysław Zawalski        

Prosimy o dokonywanie wpłat na nr rachunku:

ING BANK ŚLĄSKI                13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
lub
PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ        42 1240 3031 1111 0000 3426 6485