INFORMACJA O ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH

Informujemy, iż uroczystość ślubowania radców prawnych, którzy w czerwcu 2020 r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2A.

Grupa osób składających ślubowanie została podzielona na dwie, zgodnie z przydzieleniem do Komisji Egzaminacyjnej, w której zdawany był egzamin radcowski:
grupa I: Komisja Egzaminacyjna – egzamin przy ul. Lodowej CKB RUBIN;
grupa II: Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – egzamin w Expo-Łódź, al. Politechniki.

Godzina rozpoczęcia uroczystości:
grupa I: 16.00
grupa II: 18.00.

Każdy ze ślubujących może zaprosić nie więcej niż 2 osoby towarzyszące.

Uprzejmie informujemy, że ślubujący i zaproszeni goście uroczystości będą mogli wejść do budynku Akademii Muzycznej w następujących godzinach:
grupa I: od 15.30
grupa II: od 17.45.

Radcowie prawni składający ślubowanie muszą dostarczyć w dniu 30 września do Akademii Muzycznej przy ul. Żubardzkiej 2a togi radcowskie w godzinach: 12.00 – 15.00.

Każda toga musi być zabezpieczona folią ochronną, a do wieszaka należy przypiąć kartkę oznaczoną symbolem K1 lub K2 oraz numerem odpowiadającym liczbie porządkowej na liście obecności dla poszczególnych Komisji (np. K1 / 18).