INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W DNIU 22 STYCZNIA 2010R.

W dniu 22 stycznia 2010r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgowej Izby  Radców  Prawnych  w  Łodzi.  Zgromadzenie  podjęło  dwie  uchwały:    – w sprawie dokonania podziału terenu działania OIRP w Łodzi na Rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie OIRP w Łodzi z poszczególnych Rejonów oraz w sprawie założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata. Przed zajęciem stanowiska co do trwających prac legislacyjnych, Nadzwyczajne Zgromadzenie OIRP w Łodzi zapoznało się z wynikami ankiet nadesłanych przez Radców prawnych naszej Izby do dnia 21 stycznia 2010r. Dziękując w tym miejscu wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy dotychczas odpowiedzieli na ankiety, uprzejmie informujemy, że o wynikach wszystkich ankiet, w tym także nadesłanych po dniu 21 stycznia 2010r., poinformujemy bezpośrednio Krajową Radę Radców Prawnych, w terminie umożliwiającym ich ewentualne wykorzystanie w pracach przygotowawczych do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który zwołany został na dzień 27 lutego 2010r. w Warszawie.

W załączeniu:

– Uchwała Nr 1/VII/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia OIRP w Łodzi (PDF),

– Uchwała Nr 2/VII/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia OIRP w Łodzi(PDF)