INFORMACJA O LICZBIE UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2017 R.

Informacja o liczbie uzyskanych przez kandydatów punktów z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2017 r.

Pliki do pobrania