INFORMACJA DOTYCZĄCA PROBLEMU NIENALEŻYTEJ OBSADY SĄDU

W związku ze zgłaszanymi przez Radców prawnych pytaniami w sprawie dopuszczalności składania wniosków procesowych dotyczących nienależytej obsady sądu, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18), uprzejmie przypominamy o Stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 marca 2020r.  w sprawie dopuszczalności składania przez radców prawnych wniosków procesowych, dotyczących nienależytej obsady sądu, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18), przyjętym podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 6 – 7 marca 2020r., https://kirp.pl/posiedzenie-krajowej-rady-radcow-prawnych-6-7-marca-2020-r/. Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych stanowi załącznik do niniejszej informacji.