Informacja dotycząca obowiązku doskonalenia zawodowego za okres szkoleniowy 2018-2020

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu szkoleniowego za lata 2018-2020, uprzejmie prosimy o przesłanie najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. certyfikatów dokumentujących wypełnienie obowiązku szkoleniowego  wszystkich z Państwa, którzy nie dostarczyli  tych dokumentów do końca ubiegłego roku.

Certyfikaty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres : ewa.kawczynska@oirplodz.pl