INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2017 R.

Celem umożliwienia kandydatom wezwanym do uzupełnienia braków poprzez, doręczenie do Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej na obszarze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2017 r. – kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. 

Informuję, że w dniu 23 września 2017 r. ( sobota ) w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 będzie pełniony dyżur w godz. od 9.00 do 12.00.                               

 

                                                                                                                          Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej
                                                                                                                          SSA w st. spocz. dr Jolanta Grzegorczyk