III edycja Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w trzeciej edycji Turnieju arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich. 2-osobowe drużyny mogą wysłać swoje zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.turniejarbitrazowy.kirp.pl zamieszczony w zakładce rejestracja.

Wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów, arbitraż jest definiowany jako jurysdykcyjny sposób rozstrzygania sporów ze względu na przypisane arbitrom uprawnienia do rozstrzygania spraw i wydawania wyroków. Kompetencje sędziowskie w sprawie powierza się wybranym przez strony arbitrom, będącym zazwyczaj specjalistami z dziedziny, która swymi ramami obejmuje sporną kwestię. Różni się od mediacji i negocjacji, ponieważ rozstrzygnięcia zapadają w drodze ostatecznych i wiążących orzeczeń arbitrów.

Turniej Arbitrażowy umożliwi aplikantom na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądem arbitrażowym. Celem turnieju jest wzrost świadomości prawnej o arbitrażu jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych.

Turniej Arbitrażowy dla aplikantów radcowskich podzielony jest na cztery etapy. W pierwszej kolejności każdy uczestnik rozwiąże test, a w kolejnych etapach uczestnicy w 2-osobowych drużynach będą przygotowywać pisma – pozew i odpowiedź na pozew na podstawie kazusu konkursowego, a następnie uczestniczyć będą w rozprawach w formule zdalnej. W finale Turnieju Arbitrażowego wezmą udział dwie drużyny, których uczestnicy wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentują strony w toku rozpraw. Zmagania drużyn oceniane są przez 3-osobowe składy jurorów – arbitrów i praktyków arbitrażu. Nagrodami dla zwycięzców finałowego etapu Turnieju będą dyplomy i nagrody pieniężne, w wysokości 6 000 zł na drużynę za zajęcie I miejsca i 6000 zł. na drużynę za zajęcie II miejsca.

Rejestracja do turnieju potrwa do 4 października 2023 r. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego Uczestnika należącego do Drużyny do przestrzegania Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.

Przebieg konkursu został podzielony na 4 etapy:

Etap I – 10 października 2023 – test wyboru zawierający 50 pytań (online). Link do strony oraz dane do logowania zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Czas na rozwiązanie testu – 50 minut.

Etap II – 18 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. – wykonanie zadania konkursowego, które będzie polegało na przygotowaniu dwóch pism – pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez Organizatora. Treść zadania wraz z instrukcją jego wykonania, zostaną przekazane na Internetowe Konto Lidera.

Etap III – 7 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. – rozprawa arbitrażowa (on-line) przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego. Etap zostanie przeprowadzony na platformie ZOOM, z podziałem na grupy. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap III składa się z trzech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Etap IV – W terminie do 10 dni od ogłoszenia wyników etapu III – rozprawa arbitrażowa (stacjonarnie) przed 3 osobowym składem sądu arbitrażowego. Szczegółowy harmonogram, w tym godzina rozprawy, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap IV składa się z czterech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.